Đang tải dữ liệu ...Đang tải dữ liệu ...

Máy ảnh của bạn dùng pin gì?

Để tìm xem máy ảnh của bạn dùng pin gì bạn chỉ cần ấn tổ hợp phím Ctrl + F bạn gõ tên máy ảnh của bạn vào và sẽ ra mã pin của bạn

Đôi khi kết quả tìm kiếm của bạn có 2 kết quả bởi vì Photoking có bán pin của hãng khác như Pinsen giá rẻ hơn chất lượng bằng 80% pin đi theo máy .

 

 

Tên máy ảnh

Tên pin

X-A1, X-M1, X-E1, X-Pro1, X-E2, X-T1, HS30, HS33, HS50

Pisen FujiFilm NP-W126

 

D50, D70, D80, D90, D100, D200, D300, D700

PISEN EN-EL3E

 

Nex-5, Nex-3, Nex-3C, Alpha A55, Alpha A33

Sony NP-FW50

HDR-FX1, DCR-VX2000E, DCR-VX2100E

Sony NP-F750 

YN300,YN 600Sony NP-F770

TRV1,V3,V200,V300,V3000,V50,V517,V910,V119,V115,V15,V25,DCR-RV820E,900E,2000E,320E,520E

Pisen NP-F970

DSC - T99, TX10, TX100V, TX20, TX200V, TX5, TX55, TX66, TX7, TX9 DSC - W310, W320, W330, W350, W370, W380, W510, W530, W550, W560, W570, W610, W620, W650, W690 DSC - WX1, WX5, WX9, WX30, WX50, WX70, WX150, RX100

PISEN NP-BN1 

HX9V,HX7,TX 110,WX10,TX10,TX9,W510,W530,W570,TX 100


PISEN NP-BG1

D7000, D7100, D600, D800, D800E, V1

PISEN EN-EL15 

DCRDVD508, DCRDVD408, DCRDVD308, DCRDVD108, DCRDVD505, DCRDVD405, DCRDVD305, DCRDVD205, DCRDVD105, DCRDVD403, DCRDVD203, DCRDVD103, DCRDVD92, DCRHC48, DCRHC38, DCRHC28, DCRHC96, DCRHC46, DCRHC36, DCRHC26, DCRHC42, DCRHC32, DCRHC21, DCRHC

Sony NP-FH100 

X-A1, X-M1, X-E1, X-Pro1, X-E2, X-T1, HS30, HS33, HS50

FujiFilm NP-W126 

X100, X100s, X100T, X30, X-S1, F30, F31

Fujifilm NP-95

D3100, D3200, D5100, P7000, P7100, P7700


PISEN EN-EL14
 

P300, AW 100, S6100, S6200, S9100

PISEN EN-EL12 

S2500, S3100, S4100, S4150

PISEN EN-EL19

Olympus mju 1010, 1020, 1030 SW, 5010, 9010, Tough 6000, Tough 6010, Tough 6020, Tough 8010 SZ-10, SZ-11, SZ-20, SZ-30MR, TG-610, TG-810, XZ-1 SP series SP-800 UZ, SP-810 UZ Stylus 1010, 1020, 1030 SW, 5010, 9000, 9010 Stylus Tough 602

Olympus LI-50B 

D-630 Zoom (FE-5500), FE-220, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-320, FE-340, FE-350, FE-5500, IR-300, SP-700, Stylus 1200 (mju 1200 Digital), Stylus 720 SW (mju 720 SW Digital), Stylus 820 (mju 820 Digital)

Olympus LI-42B 

Sony Cyber-shot HX9V,HX7,TX 110,WX10,TX10,TX9,W510,W530,W570,TX 100

Sony NP-BG1

Sony Cyber-shot DSC-W180, W190, S950, S980

Sony NP-BK1 

Sony CyberShot W Series DSC-W120, DSC-W210, DSC-W100, DSC-W110, DSC-W130, DSC-W150, DSC-W170, DSC-W200, DSC-W220, DSC-W230, DSC-W290, DSC-W30, DSC-W300, DSC-W35, DSC-W50, DSC-W55, DSC-W70, DSC-W80, DSC-W90, DSC-WX1 / CyberShot H Series DSC

Sony NP-FG1 

Sony DSC-P2, DSC-P3, DSC-P5, DSC-P7, DSC-P8, DSC-P9, DSC-P10, DSC-V1

Sony NP-FC11 

Sony DSCT7

Sony NP-FE1 

Sony Cyber-Shot DSC-P200, Sony Cyber-Shot DSC-T50, Sony DSCF88 Sony DSCG1, Sony DSC-P100, Sony DSC-P100/LJ, Sony DSC-P100/R, Sony DSC-P120, Sony DSCP150

Sony NP-FR1

SONY DSC-L1, SONY DSC-L1/LJ, SONY DSC-L1/R, SONY DSC-M1, SONY DSC-T10, SONY DSC-T11, SONY DSC-T1/KIT, SONY DSC-T3, SONY DSC-T33, SONY DSC-T5, SONY DSC-T9, SONY DSC-TR1, SONY DSC-L1, SONY DSC-T1, SONY DSC-M1, SONY DSC-T10, SONY DSC-T5, SONY DSC-T9

Sony NP-FT1

 

D40, D40x, D60, D3000, D5000

PISEN EN-EL9 

D100, D200, D50, D70, D70s, D80, D90, D300, D300s, D700

Nikon EN-EL3E

 

NIKON COOLPIX 3700, NIKON COOLPIX 4200, NIKON COOLPIX 5000,NIKON COOLPIX 5200, NIKON COOLPIX 5900, NIKON COOLPIX 7900,NIKON COOLPIX P3, NIKON COOLPIX P4, Nikon Coolpix P5000,Nikon Coolpix P5100, NIKON Coolpix P80, Nikon Coolpix S10

Nikon EN-EL5

 

D3S, D3X, D3, D2Xs, D2Hs, D2X, D2H, D1X, D1H, D1

Nikon EN-EL4

 

D40, D40x, D60

Nikon EN-EL9

 

Nikon S1000pj, Nikon S1100pj, Nikon S6000, Nikon S610, Nikon S620, Nikon S630, Nikon S640, Nikon S70, Nikon S710, Nikon S8000, Nikon S8100, Nikon S9200, Nikon AW100, Nikon S9500, Nikon S9300, Nikon S800c, Nikon S6300, Nikon S8200, Nikon P310, Nikon S9100, Nikon S6200, Nikon S6100, Nikon S9050, Nikon P300, Nikon S1200pj, Nikon AW110, Nikon AW100s, Nikon P330, Nikon S31, Nikon S9400, Nikon S6150, Nikon AW110s

Nikon EN-EL12

 

Olympus Stylus 710 Digital, Olympus Stylus 720 SW, Olympus Stylus 730, Olympus Stylus 740, Olympus Stylus 750, Olympus Stylus 760, Olympus Stylus 770 SW, Olympus Stylus 790SW, Olympus Stylus 800 Series, Olympus Stylus 820, Olympus Stylus 830, Olympus Tough 725SW, Olympus Tough 770SW, Olympus Tough Series, Olympus u 700, Olympus u 710, Olympus u 720, Olympus u 720SW, Olympus u 725SW, Olympus u 730, Olympus u 740, Olympus u 750, Olympus u 760, Olympus u 790SW, Olympus u 795SW, Olympus u Series, Olympus X Series, Olympus X-785, Olympus X-790, Olympus X-795, Olympus X-800, Pentax Optio L36, Olympus D-630 Zoom, OLYMPUS IR-300, Olympus mju 700, Olympus mju 720SW, Olympus mju Series, Olympus SP-700, Olympus Stylus 1000 Series, Olympus Stylus 1200, Olympus Stylus 700 Series, NIKON S5100, NIKON S80, NIKON S4000, Pentax Optio M30, Pentax Optio M40, Pentax Optio T30, Nikon Coolpix S200, NIKON Coolpix S210, Nikon Coolpix S500, Nikon Coolpix S510, NIKON Coolpix S520, NIKON Coolpix S600, Nikon Coolpix S700, Olympus Camedia X-600, NIKON S3000, NIKON S570, NIKON S230, NIKON S220, NIKON S60, NIKON S600, NIKON S520, NIKON S210, NIKON S510, NIKON S700, NIKON S200, NIKON S500

Nikon EN-EL10

 

DSC-T2, DSC-T200, DSC-T300, DSC-T500, DSC-T70, DSC-T700, DSC-T77, DSC-T90, DSC-T900, DSC-TX1

Sony NP-FD1

 

D3100, D3200, D5100, D5200, P7000, P7100

Nikon EN-EL14

 

V1, V2, V3, D600, D610, D800, D800E, D810, D7000, D7100

Nikon EN-EL15

 

DSC-T99, DSC-TX5, DSC-TX7, DSC-TX9, W Series DSC-W310, DSC-W320, DSC-W330, DSC-W350, DSC-W380, DSC-WX5

Sony NP-BN1

 

CANON S500, CANON S410, CANON S400, CANON S330, CANON S300, CANON S230, CANON S200, CANON S110, CANON S100

PISEN NB-1L

 

CANON G9, CANON G7, CANON S80, CANON S70, CANON S60, CANON S50, CANON S45, CANON S40, CANON S30, CANON S20, CANON EOS KISS N ( REBEL XT - 350D ), CANON EOS KISS X ( REBEL XTI - 400D )

PISEN NB-2L

 

CANON IXY 30a ( IXUS IIs - SD110 ), CANON IXY 600( IXUS 700 - SD500 ), CANON IXY 30a ( IXUS IIs - SD110 ), CANON SD20, CANON SD10

PISEN NB-3L

 

CANON IXY 400F( IXUS 130 IS - SD1400 IS ), CANON IXY 220 IS( IXUS 120 IS - SD940 IS ), CANON IXY 510 IS( IXUS 110 IS - SD960 IS ), CANON IXY 210 IS( IXUS 100 IS - SD780 IS ), CANON IXY 400( IXUS 400 - SD400 ), CANON IXY 20 IS( IXUS 80 IS - SD1100 IS ), CANON IXY 10 IS( IXUS 70 IS - SD1000 IS ), CANON IXY 90 IS( IXUS 75 - SD750 ), CANON IXY 80 IS( IXUS 65 - SD630 ), CANON IXY 70 IS( IXUS 60 - SD600 ), CANON IXY 60( IXUS 55 - SD450 ), CANON IXY 55( IXUS 50 - SD400 ), CANON IXY 50( IXUS 40 - SD300 ), CANON IXY 40( IXUS 30 - SD200 ), CANON IXY L3( IXUS izoom - SD30 ), CANON IXY L4( IXUS I7 zoom - SD40 ), CANON IXY Wireless( IXUS wireless - SD430 )

PISEN NB-4L

 

CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS - SD880 IS ), CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS - SD870 IS ), CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS - SD800 IS ), CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS - SD970 IS ), CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS - SD890 IS ), CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS - SD850 IS ), CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS - SD700 IS ), CANON IXY 95 IS ( IXUS 90 IS - SD790 IS ), CANON IXY 3000 IS ( IXUS 980 IS - SD990 IS ), CANON IXY 2000 IS ( IXUS 960 IS - SD950 IS ), CANON IXY 1000 ( IXUS 900 Ti - SD900 ), CANON SX200IS, SX210, SX220, SX230, CANON S100, S110

PISEN NB-5L 

CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS ),CANON IXY 30S( IXUS 300 HS - SD4000 IS ),CANON IXY 10S( IXUS 210 IS - SD3500 IS ),CANON IXY 200F( IXUS 105 IS - SD1300 IS ), CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS - SD1200 IS ),CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS - SD770 IS ),CANON D10,CANON S90, CANON S95

PISEN NB-6L 

CANON G10, CANON G11, CANON G12, CANON SX30 IS

PISEN NB-7L

CANON A3000 IS, CANON A3100 IS

PISEN NB-8L

 

CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS ), CANON POWERSHOT N, CANON SD4500, ELPH 510 HS, ELPH 520 HS, ELPH 530 HS, CANON IXUS 500 HS, IXUS 1100 HS

PISEN NB-9L

 

CANON G15, CANON G1X, CANON SX40 IS, CANON SX50 IS

PISEN NB-10L

 

CANON POWERSHOT A2300 IS, A2400 IS, A2500, A2600, A3400 IS, A3500 IS, A4000 IS, CANON ELPH 110 HS, ELPH 115 HS, ELPH 130 HS, ELPH 320 HS


PISEN NB-11L

CANON G6, CANON G5, CANON G3, CANON G2, CANON G1, CANON PRO1, CANON EOS 10D, CANON EOS 20D, CANON EOS 30D, CANON EOS 40D, CANON EOS 50D, CANON EOS KISS ( REBEL - 300D ),CANON 5D MARK I

PISEN BP-511A

 

CANON EOS1000D(Digital Rebel XS / Kiss F ),CANON EOS 450D(Digital Rebel XSi / Kiss X2 )CANON EOS 500D(Digital Rebel T1i / Kiss X3 )

Canon LP-E5 

CANON EOS 60D, CANON EOS 5D MARK II, CANON EOS 6D, CANON EOS 7D

PISEN LP-E6

 

CANON EOS KISS X4 ( REBEL T2I - 550D ),CANON EOS KISS X5 ( REBEL T3I - 600D ), CANON EOS KISS X6 ( REBEL T4I - 650D ), CANON EOS KISS ... ( REBEL T5I - 700D )

PISEN LP-E8

 

CANON Elura 40MC,

CANON ELURA 50,

CANON Elura 60,

CANON Elura 70,

CANON ELURA 80,

CANON ELURA 85,

CANON ELURA 90,

CANON EOS 350D,

CANON EOS Digital N,

CANON EOS DIGITAL REBEL XT,

CANON EOS Kiss Digital N,

CANON FV 500,

CANON FV M200,

CANON FV M30,

CANON FVM10,

CANON FVM100KIT,

CANON FVM20,

CANON IXY DV3(JAN),

CANON MV-830I,

CANON MV-850I,

CANON MV5I,MV5I MC(O),

CANON MV5IMC(EUR),

CANON MV800,

CANON MV830,MV830I,

CANON MV850I,

CANON MV880X,

CANON MVX200,

CANON MVX250I,

CANON MVX25I,

CANON MVX30I,

CANON MVX40,

CANON MVX45I,

CANON Optura 40,

CANON Optura 400,

CANON OPTURA 50,

CANON Optura 500,

CANON OPTURA 60,

CANON PC1018,

CANON POWERSHOT S30,

CANON POWERSHOT S40,

CANON POWERSHOT S45,

CANON POWERSHOT S50,

CANON POWERSHOT S60,

CANON POWERSHOT S70,

CANON POWERSHOT S80,

CANON ZR100,

CANON ZR200,

CANON ZR300,

CANON ZR400,

CANON ZR500,

CANON ZR600,

CANON ZR700,

 

Canon NB-2L/2LH

 

CANON DIGITAL IXUS I,

CANON DIGITAL IXUS I5,

CANON DIGITAL IXUS II,

CANON DIGITAL IXY DIGITAL L,

CANON IXUS 700,

CANON IXUS 750,

CANON IXY D30,

CANON IXY DIGITAL 30,

CANON IXY Digital 30a,

CANON IXY Digital 600,

CANON IXY Digital 700,

CANON IXY Digital L,

CANON IXY Digital L2,

CANON POWERSHOT SD10 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT SD100,

CANON POWERSHOT SD100 DIGITAL ELPH,

CANON POWERSHOT SD110,

CANON POWERSHOT SD20,

CANON POWERSHOT SD500,

CANON POWERSHOT SD550,

 

Canon NB-3L

 

CANON DIGITAL IXUS 30,

CANON DIGITAL IXUS 40,

CANON DIGITAL IXUS 50,

Canon Digital IXUS 55,55 (EU),

Canon Digital IXUS 60,

Canon Digital IXUS 65,

Canon Digital IXUS 70,

Canon Digital IXUS 75,

Canon DIGITAL IXUS 80 IS,

Canon Digital IXUS i zoom,i zoom (EU),

Canon Digital IXUS i7 zoom,

Canon Digital IXUS WIRELESS,WIRELESS (UK),

Canon IXY Digital 10,

Canon IXY Digital 40,

Canon IXY Digital 50,

Canon IXY Digital 55,

Canon IXY Digital 60,60 (JP),

Canon IXY Digital 70,

Canon IXY Digital 80,

Canon IXY Digital 90,

Canon IXY Digital L3 Series,

Canon IXY Digital L4,

Canon IXY DIGITAL WIRELESS,WIRELESS (JP),

Canon PowerShot SD1000,

Canon PowerShot SD1100 IS,

CANON POWERSHOT SD200,

CANON POWERSHOT SD30,SD30 (US),

CANON POWERSHOT SD300,

Canon PowerShot SD40,

CANON POWERSHOT SD400,

Canon PowerShot SD430 WIRELESS,SD430 WIRELESS (US),

CANON POWERSHOT SD450,SD450 (US),

Canon PowerShot SD600,

Canon PowerShot SD630,

Canon PowerShot SD750,

Canon PowerShot TX1,

 

Canon NB-4L

 

CANON IXY 920 IS( IXUS 870 IS - SD880 IS ),
CANON IXY 910 IS( IXUS 860 IS - SD870 IS ),
CANON IXY 900 IS( IXUS 850 IS - SD800 IS ),
CANON IXY 830 IS( IXUS 990 IS - SD970 IS ),

CANON IXY 820 IS( IXUS 970 IS - SD890 IS ),
CANON IXY 810 IS( IXUS 950 IS - SD850 IS ),
CANON IXY 800 IS( IXUS 800 IS - SD700 IS ),
CANON IXY 95 IS ( IXUS 90 IS - SD790 IS ),
CANON IXY 3000 IS ( IXUS 980 IS - SD990 IS ),
CANON IXY 2000 IS ( IXUS 960 IS - SD950 IS ), 
CANON IXY 1000 ( IXUS 900 Ti - SD900 ),
CANON SX200IS, SX210, SX220, SX230,
CANON S100, S110

Canon NB-5L

 

CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS ),
CANON IXY 30S( IXUS 300 HS - SD4000 IS ),
CANON IXY 10S( IXUS 210 IS - SD3500 IS ),
CANON IXY 200F( IXUS 105 IS - SD1300 IS ),
CANON IXY 110 IS( IXUS 95 IS - SD1200 IS ),
CANON IXY 25 IS( IXUS 85 IS - SD770 IS ),
CANON D10,
CANON S90, CANON S95

Canon NB-6L

 

CANON G10, CANON G11, CANON G12, CANON SX30 IS

Canon NB-7L

 

CANON A3000 IS, CANON A3100 IS

Canon NB-8L

 

CANON IXY 50S( IXUS 1000 HS - SD4500 IS )
CANON POWERSHOT N,
CANON SD4500, ELPH 510 HS, ELPH 520 HS, ELPH 530 HS,
CANON IXUS 500 HS, IXUS 1100 HS

Canon NB-9L

 

CANON IXUS 132 HS( ELPH 115 IS), CANON IXY 420( IXUS240 - ELPH 320 HS ), CANON IXY 430( IXUS 245 ),CANON A2500, CANON IXUS 135 HS, CANON A2300, A2400, A3400, A4000IS

Canon NB-11L

 

CANON DM-FV300 KIT,

CANON DM-FV40 KIT,

CANON DM-MV100Xi,

CANON DM-MV30,MV30i,

CANON DM-MV400,MV400I,

CANON DM-MV430,

CANON DM-MV450,MV450I,

CANON DM-MV600,

CANON DM-MVX1I,

CANON EOS 10D,

CANON EOS 20D,

CANON EOS 5D,

CANON EOS KISS,

CANON EOS KISS DIGITAL,

CANON EOS-10D,

CANON EOS-20D,

CANON EOS-300D,

CANON EOS-D30,

CANON EOS-D300,

CANON EOS-D60,

CANON EOS-DIGITAL REBEL,

CANON FV10,

CANON FV100,

CANON FV200,

CANON FV30,

CANON FV300,

CANON FV40,

CANON FV50,

CANON FVM1,

CANON FVM10,

CANON G-1,

CANON IXY DVM,

CANON MV X1I,

CANON MV-30,

CANON MV-430IMC,

CANON MV-X3i,

CANON MV100,MV100XI,

CANON MV300,MV300I,

CANON MV400,MV400I,

CANON MV430I,

CANON MV450i,

CANON MV500,MV500I,

CANON MV530I,

CANON MV550I,

CANON MV600,MV600I,

CANON MV630i,

CANON MV700,MV700I,

CANON MV750I,

CANON OPTURA 10,

CANON OPTURA 100MC,

CANON OPTURA 20,

CANON OPTURA 200MC,

CANON Optura 50MC,

CANON OPTURA PI,

CANON Optura Pi,

CANON Optura Xi,

CANON OPTURA XI,

CANON POWERSHOT G1,

CANON POWERSHOT G2,

CANON POWERSHOT G3,

CANON PowerShot G4,

CANON POWERSHOT G5,

CANON POWERSHOT G6,

CANON POWERSHOT PRO 1,

CANON POWERSHOT PRO 90 IS,

CANON PV130,

CANON ZR-10,

CANON ZR-20,

CANON ZR-25MC,

CANON ZR-30,30MC,

CANON ZR-40,

CANON ZR-45MC,

CANON ZR-50MC,

CANON ZR-60,

CANON ZR-65MC,

CANON ZR-70MC,

CANON ZR-80,

CANON ZR-85,

CANON ZR-90,

 

 

Canon BP-511

 

60D, 70D, 7D, 6D, 5D II. 5D III

 

Canon LP-E6

 

Các tin cũ hơn:
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
249 Xã Đàn,Đống Đa,HN
186 Hoàng Quốc Việt,HN
07 Mê Linh,Lê Chân, HP
Sửa chữa - Bảo Hành
THÔNG TIN MỚI NHẤT
LIÊN HỆ MUA HÀNG
Đóng lại [ X ]